Vol440女神心妍小公主私房性感女仆装配黑丝袜秀火辣身材诱惑写真41P心妍小公主尤蜜荟

Vol440女神心妍小公主私房性感女仆装配黑丝袜秀火辣身材诱惑写真41P心妍小公主尤蜜荟

适其至所为故,言必及于病至之所,而务得其已然之故也。 然则阳邪之至,害必归阴,五脏之伤,穷必及肾,此所谓阴阳、表里、上下、雌雄相输应也。

去其滓,饮汁一小杯,日三,稍益,以知为度。 过于咸则伤肾,故大骨气劳。

明此四者,医道全矣,诚缺一不可也。此汗下之法,但当以表里为据,有不可以执一也。

一生二,二属阴,血也。 由此观之,可见诸禁鼓栗,虽皆属火,必有虚实之分耳。

心火热甚,亢极而战,反兼水化制之,故为寒栗者,皆言火之实也。然胃为脾腑,脾主四肢,火既胜肺,胃复连脾,脾病则四肢亦病矣。

瞳子者,骨之精也。头痛在侧,耳聋喜呕,不欲食,胸胁满,往来寒热是也。

Leave a Reply