Vol434女神许诺Sabrina私房性感连身裙配超薄黑丝撩人诱惑写真80P许诺Sabrina爱蜜社

Vol434女神许诺Sabrina私房性感连身裙配超薄黑丝撩人诱惑写真80P许诺Sabrina爱蜜社

形盛脉小,少气体治。 形气俱虚,寸口脉调可医者,谓形气未相失也。

邪或干于胃者,必再就趺阳诊尤怡曰:此合诊寸口趺阳,而知为寒水胜,而胃阳不行也。然脉平无寒热,用桂枝汤,与妊娠渴不能食者不合,且文义断续不纯,其中必有脱简。

而渴反止者,为支饮也。渴欲饮水,水入即吐,名水逆者,是里热微而水邪盛也,故以五苓散利水止吐也。

今气冲虽下而反更咳嗽胸满者,则知寒饮贮胸,故嫌桂枝偏于走表,加干姜、细辛独胜中之寒饮也。食已汗出,又身常暮卧盗汗出者,此劳气也。

 脐带剪切即用烙,男女六寸始合宜,烙脐灸法防风袭,胡粉封脐为避湿。犀角筋搅饮食沫出,及浇地坟起者,食之杀人。

此以相畏相制之义也,犬肉畏杏仁,故用此而诸证悉除矣。若胃脉数,是热胜于湿,则从胃阳热化,热则消谷,故能食而谓之阳黄。

Leave a Reply